top of page
  • Cafer SARI

Network Marketing Tavsiye Pazarlamasıdır

Network Marketing, insandan insana tavsiye gücünü kullanması neticesinde çok hızlı yayılmış ve pek çok firma tarafından kullanılmaya başlanmış yeni bir pazarlama tekniğidir. Özetle tanımlamak gerekirse;


- Bir A kişisi ihtiyaç duyduğu bir ürün satın alıyor, kullanıyor ve beğeniyorsa.

- Bu A kişisi yakın çevresinde ve arkadaş grubunda (B, C, D ve E kişilerine) üründen bahseder ve onlara tavsiye eder; insanlar tanımadıkları bir firma ürünü yerine, tavsiye edilen ürüne yönelir.

- Ürün tavsiye edilenler (B, C, D, E kişileri) de ürüne ihtiyaçları olduğunda ürünü satın alıp beğenirlerse ve , onlar da ürünü kendi çevrelerinde tavsiye ederlerse; Firma'nın ürünü A kişisinin başlattığı ve B, C, D, E kişileri ile giderek çoğalan bir ağ şeklinde tavsiye pazarlamasına dönüşür. Firma , A, B, C, D, E ve devamındaki diğer kişilerden oluşan girişimcileri emek ve performanslarıyla orantılı olarak, adil ve şeffaf iş modeli içinde cazip kar ve prim kazancıyla ödüllendirir. Özeti bu kadar basit olan sistemin çalışması için; imalatçı Firma kimliği ve network deneyimi, üretimin ve hammaddenin standartları, ürün kalitesi ve Sizi doğru firmaya tanıştıracak Network Sponsoru'nun danışmanlığı da çok önemlidir; Ama en önemlisi "A" kişisi, işi başlatan kişidir. Bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?.


Network Marketing bir ürün hakkında tavsiyelerin pazarlanmasıdır
Network Marketing | Zindekal

Dijital ve sosyal medyanın yükselen gücünü de iyi kullanan #networkmarketing sektörü, tüm dünyada 1980’li yıllardan sonra en parlak günlerini yaşamaya başlamıştır; Fakat her yeni fikrin başına gelen şey, maalesef network marketing sektörünü de etkilemiş ve bu sektör, çeşitli dolandırıcılık sistemlerine (titan, saadet zinciri vb.) benzetilmeye çalışılmıştır. Bir firmanın saadet zinciri ya da illegal piramit yapılardan biri olduğunu anlamak aslında zor değildir; illegal yapı saadet zincirlerinde ortada izlenebilir ürün ya da hizmet yoktur. Ayrıca, söz konusu ürün ya da hizmetlerin arkasında, bu işi yıllardır yapan güvenilir, itibarlı şirketlerin olması gerekir, ürünlerin kalitesi ve fiyatı emsalleriyle mukayese edilebilir seviyede olmaları gerekir. Birileri size alın teri dökmeden zengin olmayı vaat ediyorsa, sadece paraya para kazandırılıyorsa, bu sistemlere piramit sistemler denilebilir.

Network Marketing, doğrudan satış, ağ pazarlaması ya da tavsiye pazarlaması adlarıyla da anılan modern bir ticaret modelidir. Klasik ticaretin temel ilkelerini bünyesinde barındırsa da, network marketing ticari modelinin kendine has pek çok ilkesi ve kuralı vardır.

Bir ürünü satın alan kullanan kişiler bu ürünü yakınlarına, arkadaş veya tanıdıklarına tavsiye ettiklerinde ürün daha çabuk tanınır ve güvenilir. Network marketing, ihtiva ettiği kurallar çerçevesinde bir malın insandan insana tavsiye edilerek pazarlanması ve oluşturulan ticari hacimler neticesinde, emek harcayan/tavsiye eden insanlara ödenen primler ya da primleri ihtiva eden basit bir sistemdir. Network marketing, tavsiyecilerine ciddi paralar ve imkânlar kazandırabilen bir iştir. Üstelik bu iş modeli ile para kazanmak için herhangi bir tahsil, tecrübe, cinsiyet, ya da meslek şartı bulunmamaktadır.

Network marketing, ya da ağ pazarlaması konusunda yapılan çalışmalar neticesinde, network marketing sektörünün uluslararası piyasa koşullarında muteber bir pazarlama stratejisi olduğu;

Bu sistemin “kısa yoldan zengin ol” ve “adam bul, çalışmadan kazan” işi olmadığı;

bu sektörün ekonomik durgunluk dönemlerinde istihdam problemlerine karşı finansal özgürlük ve benzeri ciddi çözümler sunduğu;

Ürün tanıtımının insanlar üzerinden yürütülmesiyle saadet zinciri gibi sistemlerle karıştırıldığı fakat network marketing sisteminin yasal ve takip edilebilir bir sistem olduğu, kanıtlanmıştır.


Kişinin tamamen kendi emeği ve performansıyla doğru orantılı gelir sağlayan bu ticaret sistemi, tüm girişimcilerine eşit fırsatlar sunması, başlamak için bilgi ve deneyim gerektirmemesi ve çalışma saatlerinin kişinin kendisi tarafından belirlenmesi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca depo, eleman, araç, diğer hususların şirketler tarafından karşılanması ve insanlara sadece bu ürünün yüz yüze yani doğrudan tanıtımı görevi verilmesi, network marketing ile ilgilenen kişilerin zaman ve mekan serbestiyeti bağlamında daha rahat olmalarını sağlamaktadır. Ürünlerin fiyatlarının düşük seviyelerde tutulabilmesine olanak veren ve pazarlama firmasına rekabet karşısında avantaj sağlayan diğer bir unsurdur. Dolayısıyla, reklam ve diğer harcamalarını en düşük maliyetli hale getiren firmalar, kâr paylarını girişimcilerine dağıtmakta, bu durum girişimcilerin paralar kazanmasına ve motive olmuş bir halde işe ve firmaya daha da bağlanmasına, sadık müşteriler kazanmasına sebep olmaktadır.

Sonuç olarak; network marketing bir ürünün veya işin yüz yüze görüşme ve tavsiye esasına göre tanıtımı yapıldığında birkaç kişi ile başlayan, ve onların da çevreleri, tanıdıkları ile çoğalan ve büyüyen, seçilecek network firmasının kurallarına ve ödeme sistemine bağlı olarak, adil ve şeffaf güvenilir bir iş modelidir. Aslında herkes günlük yaşam içinde sürekli network marketing gerçekliğini yaşamaktadır; satın aldığı bir ürünü veya kullandığı bir hizmeti yakınlarına tavsiye etmektedir, onlar da bu ürün ve hizmetleri tavsiye üzerine satın almaktadır. Kişiler beğenerek satın aldıkları ürünlerin veya hizmetlerin Firması’na bağımsız satış ortağı ya da bağımsız pazarlama girişimcisi olsalar, satışa dönüşen her tavsiyeleri için evden ek iş yapabilir, ciddi paralar kazanabilirler.

Network marketing yapmak isteyenler, yüksek beğeni ile tercih edilen Network Marketing ürünleri, firmaları ve kazanç modelleri konusunda bilgi almak, düşüncelerini paylaşmak için network sponsoru ile iletişim kurabilir.


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page